Category - Penanaman

Proses Asas Penanaman;

Pemilihan Pokok
Pemilihan Kawasan
Persediaan Tanah
Penanaman
Sokongan Pokok
Penyiraman
Pemangkasan awal.
Selfie